Velkommen

Velkommen

Lige ved og næsten . . . 

Nu varer det altså ikke så længe inden haveforeningen åbner for en ny sæsson. Åbningdagen i år er fastsat til søndag den 2. april.

Der vil være flaghejsning fra kl. 12.00, hvorefter der serveres et måltid mad.

Generalforsamling
Søndag den 2. april Kl. 13.00 åbner generalforsamlingen - og vi håber naturligvis på at alle havelejere møder frem - både til den festlige flaghejsning kl. 12.00, men ligeså til generalforsamlingfen.

Geleralforsamlingen plejer at vare et par timer.

Åbning for vandet
Åbning for vandet sker ligeledes den 2. april, og her skal vi minde jer om at jers stophane skaql vøre lukket senest den 15. marts! Hvis vi konstaterer åbne haner ved åbning af vandet bliver havelejerne pålagt en bøde!

Bestyrelsen bruger unødig lang tid på at få lukket stophaner i de enkelte haver, der har glemt det, og så uregelmæssigheder i øvrigt.

Derfor: LUK jeres stophane seneste den 15. marts!

Vel mødt til et aktivt forår - og forhåbentlig en god sommer!

Ekspetanceliste (venteliste) 

Ventelisten er ajourført hér på hjemmesiden. Den 1. maj 2016 havde vi i alt 71 personer på venteliste, - og det er jo temmelig urealistisk at alle disse får mulighed for at købe et hus indenfor den nærmeste fremtid. Derfor blev der ikke åbnet for nyopskrivning i 2016.

Genopskrivning for 2017 skal ske ved personligt fremmøde i kontortiden en af de første 3 tirsdage i april måned (4. april, 11. april eller 18. april). Det koster 100,- kroner at blive genopskrevet.  Betalingen gælder for 1 år.

Ledige haver
Såfremt der bliver haver ledige vil bestyrelsen kontakte personer på ventelisten i den række de er opført. 

Nyopskrivning i  2017

Såfremt genopskrivningen viser, at vi kommer under 50 personer på ekspetancelisten vi bestyrelsen åbne for nyopskrivning. Det vil i givet fald ske den 1. tirsdag i maj måned - nærmere bestemt tirsdag den 2. maj kl. 17.30 - 18.30.

Annoncering om åbning til nyopskrivning sker hér på hjemmesiden!

Fremmøde i god tid anbefales, da opskrivningen sker efter "først til mølle" princippet. Det koster 100,- kroner, at blive skrevet på på vores venteliste. Betalingen gælder for 1 år.

Venlig hilsen
Haveforeningen Vestereng

Jan Gamst
Formand