Velkommen

Velkommen

Fuld fart hjem

Så er det nu. Sidste weekend i haven for denne sæson. Pakke ned og komme hjem.

De fleste er flyttet hjem fra deres kolonihave - og de sidste hardlinere har en god uge tilbage, så er de også hjemme i "vinterhi". Kolonihaveloven sætter grænsen: 31. oktober er sidste dag med overnatning - så er det slut indtil sæssonen starter igenm næste forår.

Husk! I er alle velkomne i haven i vinterhalvåret, - det er blot overnatning, der ikke længere er tilladt, ligesom der nu er lukket for vand og dagrenovation.

Haveforeningen åbner igen sidst i mart/starten af april 2017.

God vinter til jer alle!

Årets præmiehaver

Vi iler med at lykønske årets præmiehaver:

          Helen de Lony og Karl Folting 38

          Lillian og Knud Rasmussen, have 75

          Helle Skaarup, have 128

Stort tillykke til jer alle.

Ekspetanceliste (venteliste) 

Ventelisten er ajourført hér på hjemmesiden. Den 1. maj 2016 havde vi i alt 71 personer på venteliste, - og det er jo temmelig urealistisk at alle disse får mulighed for at købe et hus indenfor den nærmeste fremtid. Derfor blev der ikke åbnet for nyopskrivning i 2016.

Genopskrivning for 2017 skal ske ved personligt fremmøde i kontortiden en af de første 3 tirsdage i april måned (4. april, 11. april eller 18. april). Det koster 100,- kroner at blive genopskrevet.  Betalingen gælder for 1 år.

Ledige haver
Såfremt der bliver haver ledige vil bestyrelsen kontakte personer på ventelisten i den række de er opført. 

Nyopskrivning i  2017

Såfremt genopskrivningen viser, at vi kommer under 50 personer på ekspetancelisten vi bestyrelsen åbne for nyopskrivning. Det vil i givet fald ske den 1. tirsdag i maj måned - nærmere bestemt tirsdag den 2. maj kl. 17.30 - 18.30.

Fremmøde i god tid anbefales, da opskrivningen sker efter "først til mølle" princippet. Det koster 100,- kroner, at blive skrevet på på vores venteliste. Betalingen gælder for 1 år.

Endnu engang god vinter til jer alle!

Venlig hilsen
Haveforeningen Vestereng

Jan Gamst
Formand